miercuri, 19 martie 2014

Vineri la orele 10.00, 12.00 si 15.00 voi vorbi la ama radio despre terapiile alternative in emisiunea "Terapia zilei"


http://amaradio.ro/


joi, 20 februarie 2014

FOLCLOR RELIGIE ŞTIINŢĂ - VOLUMUL I



Îndreptar de viaţă - o carte despre faţa nevăzută a lumii



Cuprins

Cuvânt înainte al autorului
Mediul de viaţă uman
Elemente de genetică
Despre religii
Duhul sfânt şi duhul lumii
Mesajul lui Iisus Hristos
Rolul educaţiei
Locaşuri de cult religios şi ritualuri
Amprentele mortuare
Moartea clinică
A patra dimensiune – planul astral
Paraziţii energetici
Vârcolacii
Educaţia sexuală a femeii
Sfinţii
Fenomene stranii
Cutremurele
Lupul dacic
Simboluri universale
Reîncarnarea
Zodiile
Sistemul chakrelor
Aura (biocâmpul)
Metode de investigare şi diagnoză
Hrana vie
Personalităţi şi cazuri deosebite
În loc de final



Notă drepturi de autor  Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte a acestei cărţi nu poate fi reprodusă fără acordul scris al autorului. Toate drepturile asupra imaginilor protejate aparţin respectivilor deţinători ai drepturilor de autor. “The Pale Man” din filmul “Pan’s Labyrinth” (Fig. 16, pag. 32), Copyright ©2006 New Line Cinema. “Flipping Bird” de Steffen Loyal (Fig. 17, pag. 33), Copyright ©2012 SlamGreetings.com.
© 2011-2013 Niculae Sandu
www.niculaesandu.net
ISBN 978-1-4709-5703-2
Ediţia a treia


Cuvânt înainte al autorului


Numele meu este Niculae Sandu. M-am născut pe data de 25 Decembrie 1947 în Bucureşti, vis-à-vis de o biserică purtând hramul Sfântului Niculae, într-un cartier locuit de români, ţigani şi evrei. Tatăl meu era bucureştean iar mama olteancă de lângă Slatina. Luaţi împreună, toţi aceşti factori mi-au permis să asimilez, încă din copilărie, informaţii şi cunoştinţe pe care, cu timpul, am început să le structurez, să le ordonez şi să le stăpânesc în mod conştient. Acest lucru înseamnă că am omogenizat mesajele folclorice cu mesajele cultelor, pentru ca ulterior să le exprim într-un limbaj propriu, compatibil cu ştiinţa actuală dar, mai ales, un limbaj accesibil omului contemporan. În acest fel îmi pot răspunde la toate întrebările (aparent) fără răspuns: de unde venim, cine suntem cu adevărat, ce misiune avem de-a lungul vieţii pământeşti şi unde ne întoarcem după ce părăsim această viaţă. Mai mult, cu ajutorul calităţilor native pe care aceste cunoştinţe mi-au permis să le conştientizez şi să le aplic, pot părăsi acest prezent temporal, fie pentru a regresa în timp pentru a cerceta în amănunt momente de genul “déjà vu”, fie pentru a înainta în viitor precum Nostradamus. De-a lungul anilor am acumulat multă experienţă şi am rezolvat o bogată cazuistică prin diverse trăiri. Am intrat în contact cu diferite categorii de oameni şi medii sociale care limitează cultura individului; am vizitat centre de studii şi cercetare, am fost în şcoli, fabrici şi spitale. M-am convins că vorba românească “Omul potrivit la locul potrivit” este un mare adevăr, la fel ca şi expresia “Unde dai şi unde crapă”. La nivelul medicinei actuale (deşi extrem de avansat), cauzele reale ale bolilor rămân adesea ascunse şi se percep concret doar efectele acestora. De aceea majoritatea tratamentelor au ca scop ameliorarea efectelor fără a se ajunge la cauza reală. Iar când se ajunge la cauza reală, de multe ori, din păcate pentru pacienţi, este prea târziu. Am trăit deasemenea fenomene paranormale în anumite locuri cu proprietăţi neelucidate cum ar fi cercurile solare, locurile posedate sau cu ecouri ale vechilor civilizaţii (de exemplu, lanţul munţilor Hercinici). Lucrarea de faţă este rezultatul acestor ani de studiu şi investigaţii. Ofer cartea tuturor celor care pot duce mesajul mai departe, asemenea unei coloane infinite.

Niculae Sandu

Mediul de viaţă uman

Coloana infinită, sculptură de Constantin Brâncuşi
Iată mesajul descifrat cu ajutorul folclorului, în speţă al basmelor despre Roş’ şi Negru împărat. Alegoria despre Roş’ împărat descrie formarea planetei. Energia pe care o numim suflet pleacă dintr-un centru (Dumnezeu) şi, în raport de puterea ei, ajunge la un anumit perimetru, revenind de unde a plecat încărcată cu “n” informaţii. Energia respectivă a fost găzduită iniţial în viruşi (prima formă de viaţă pe pământ). Aceasta se confirmă şi de către ADN-ul viruşilor care este foarte asemănător celui uman şi explică de ce suntem penetraţi cu uşurinţă de către aceştia. Astăzi realizăm acest lucru şi folosim viruşii sub formă de vaccin pentru a completa anumite lipsuri. În continuarea evoluţiei sale, planeta s-a răcit iar cristalele au devenit gazda acestei energii. Cristalele ne dau informaţii telurice corespunzătoare vârstei lor. Se poate face o regresie în timp pentru a afla perioada de formare (era geologică) a respectivelor cristale. Reacţiile chimice ale acestor perioade de început au dus la apariţia apei. Apa este laboratorul în care s-au generat forme superioare de viaţă (plante, animale, om) precum şi “sateliţii” lor (insecte, reptile, păsări). Prin metabolismul lor, plantele echilibrează oxigenul de pe planetă şi reprezintă o sursă de hrană pentru animale. La rândul lor, animalele hrănesc şi ajută omul. Ca o paranteză, primul animal prieten omului a fost calul, urmat de câine şi pisică. Evoluţia este dependentă de mediul de viaţă (natură, familie, societate). Omul e făcut din pământ, în sensul că depinde de locul fecundării (locul în care fiecare dintre noi am fost concepuţi de către părinţi). Factorii determinanţi aici sunt straturile geologice ale locului respectiv: numărul acestora dă “elasticitate” şi consistenţă coeficientului de inteligenţă al omului, iar calităţile lor chimice dau robusteţe fizică reprezentată prin sănătatea organismului şi lungimea vieţii. Pământul are multe forme de relief, deci locurile de fecundare nu sunt la fel. De aceea şi oamenii sunt diferiţi (“Spune-mi de unde eşti de pământ ca să-ţi spun cine eşti”). Omul este asemenea unui “ucenic vrăjitor”, el este permanent stăpânit de propria raţiune de a fi, iar aceasta este de a stabili relaţii prieteneşti cu natura. Viaţa dă naştere la viaţă prin corelarea sa cu mediul înconjurător. Astfel, prin adaptarea permanentă la mediul înconjurător, viaţa ia forme noi, într-un ciclu infinit.


Elemente de genetică 

Deschiderea lotusului prin ritualul botezului


 

În Biblie se spune şi că omul e făcut din lut (Vechiul Testament, Geneza, 2:7). Lutul înseamnă argilă. Se cunosc patru feluri de argilă (albă, roşie, galbena şi neagră). Legăturile peptidice (subalternii AND-ului) sunt asigurate de către argilă. Cu ajutorul argilelor în rol de catalizator – adevărate izvoare ale vieţii - s-au fixat rasele umane. Combinarea între rase duce la secţionarea ADN-ului, ceea ce înseamnă pierderea calităţilor proprii ale individului (nu mai este conform cu originalul). Cum s-ar zice, toţi oamenii (indivizii fiecărei rase) au dreptate în felul lor unic şi specific de a fi. Trebuie însă creată o armonie între aceste calităţi, astfel încât toţi oamenii să acţioneze precum membrii unei orchestre condusă de un dirijor unic (un Dumnezeu ce ne este comun). Tot ceea ce este fiinţă vie are organizare celulară, ADN-ul asumându-şi rolul de depozit al informaţiei ereditare. Sub acţiunea unor agenţi de mediu are loc modificarea ADN-ului. Apar astfel mutaţii – respectiv un nou tip de organism. Diviziunea celulară este un mecanism biologic fundamental, prin care se asigură înmulţirea celulelor. În mod normal, diviziunea celulară este controlată. Când iese de sub control, apar diviziuni anarhice care duc la apariţia bolilor. De exemplu, când celula vine în contact cu un agent cancerigen, ea este supusă unei divizări haotice care generează boală. Testele bioenergetice pot depista stările în care diviziunea celulară este haotică. Se poate de asemenea interveni bioenergetic pentru echilibrarea energetică la nivel molecular, prevenindu-se astfel îmbolnăvirile. Noi suntem dependenţi de cei doi acizi nucleici, ARN şi ADN; reacţia dintre aceşti doi acizi dă naştere unor arderi care întreţin viaţa. ARN culege informaţiile exterioare trupului care sunt apoi descifrate de ADN, generând astfel combustia internă care echivalează cu lungimea vieţii. Cei doi acizi sunt componentele unei molecule al cărei comportament este controlat continuu de câmpul electromagnetic (lumina). Întrucât lumina este definită de spectrul culorilor curcubeului (rogvaiv), anumite frecvenţe energetice ţin împreună tonusul vieţii. Din motive naturale sau artificiale unele frecvenţe dispar. Lipsa acestor frecvenţe luminoase reprezentate prin culori poate fi compensată, în cunoştinţă de cauză, prin purtarea unor haine de anumite culori, sau a unor obiecte având culoarea respectivă. În acest fel ne putem acorda “primul ajutor” şi ne echilibrăm ca să putem supravieţui. Fiecare individ se caracterizează prin anumite antigene, înglobate în propriile sale ţesuturi şi care constituie “firea” sa genetică (comportamentul genetic). Antigenele sunt perfect codificate la nivelul fiecărui organ, fixând genele acestuia (fixează tiparul motor al respectivului organ). La acest nivel se defineşte capacitatea de adaptare şi de supravieţuire a organismelor. Trebuie ţinut cont obligatoriu de acest lucru atunci când se fac grefe şi transplanturi chirurgicale, altfel apare fenomenul de respingere din partea organismului care suportă intervenţia. La fel de importante pentru reuşita transplantului sunt grupa de sânge, zodia, locul fecundării şi religia (sensul energetic) pacientului.


Despre religii

 

În sistemul nostru solar suntem a treia planetă de la soare, lucru ce simbolizează şi spaţiul tridimensional confirmat prin Sfânta Treime (cele trei sensuri energetice). Aceste sensuri energetice sunt exprimate prin cele trei religii principale. Individul primeşte la fecundare energia numită “suflet”; pentru ca acesta să fie viu, energia circulă în trei sensuri: un sens pe verticală (musulmani), un sens pe orizontală spre dreapta activând ficatul (ortodocşi) şi un sens pe orizontala stângă ce activează splina (catolici). Religia musulmană, care uneşte prezentul cu viitorul sau cerul cu pamântul, este reprezentată prin mişcarea specifică de închinare (mătania).
Pentru a evita erorile, aceste ritualuri ar trebui făcute numai în anumite zone, astfel încât straturile geologice să fie compatibile vieţii. Dacă, de pildă, ritualul de la apusul soarelui se face pe un strat geologic negativ natural sau artificial (canalizări, reţele electrice sau de gaze etc), ritualul îşi pierde din calităţi şi nu-şi atinge scopul. Care este explicaţia? Prin închinare devii un conductor ce uneşte pământul cu cerul.


Dacă energia ce vine din pământ (care are calităţile straturilor geologice) este negativă, individul este infestat cu aceste proprietăţi negative şi îşi pierde din valoarea iniţială. El se poate îmbolnăvi, poate gândi negativ, poate fi pilotat în rău, mergând până la distrugerea vieţii.
Catolicii omogenizează energia prin simbolul crucii pe orizontală stânga spre dreapta, ceea ce activează splina. Mesajul acestui ritual te învaţă să te opreşti la timp, atunci când trebuie (spre exemplu, când alergi peste măsură splina dă semne de oboseală şi îţi spune să te opreşti). În consecinţă, catolicii îşi “rumegă” gândurile înainte de a lua o decizie importantă şi se pot opri atunci când trebuie. Ortodocşii activează ficatul prin simbolul crucii orizontale de la dreapta spre stânga. Funcţiile ficatului au legătură cu vârsta, pregătirea şi sexul, deci ortodoxul trebuie să fie autodidact pentru a se putea încadra corect în viaţă. Se întâmplă ca în anumite zone în care domină o religie să existe indivizi fecundaţi de persoane de altă religie, ceea ce duce la o stare confuză şi de disconfort social a urmaşilor. Din cauza lipsei de pregătire, mulţi trec de la o religie la alta, generând inversarea sensului energetic căpătat la fecundare şi pierzînd altfel din calităţi (maioneza învârtită invers se “taie”).

 Inversarea sensului energetic activează alte organe şi se produce un haos energetic care inevitabil duce la dereglări majore, cu urmări nefaste. Un exemplu este cel al fostului premier Radu Vasile. Dupa vizita Papei în România, el şi-a schimbat religia devenind catolic. În acel moment fluxul energetic s-a inversat şi s-au declanşat disfuncţii la nivel intestinal.
Icoană ortodoxă, cu Maica Domnului ţinând pruncul pe partea dreaptă
 Ca să afli sensul corect al energiei proprii se poate folosi pendulul. Mâinile se ţin în formă de piramidă cu vârful între ochi şi, mental, te întrebi “ce sens energetic am?” (ce religie eşti). Dacă pendulul se mişcă pe direcţia faţă-spate, eşti musulman.

 Dacă se mişcă spre dreapta eşti ortodox, dacă se mişcă spre stânga eşti catolic. Practicanţii acestor trei religii trebuie să fie conştienţi că au un punct comun (originea comună, Dumnezeu) de la care pleacă cele trei dimensiuni (lungime, lăţime, înălţime), ce reprezintă sensul energetic al celor trei religii. Apariţia sectelor este rezultatul lipsei conştientizării punctului comun celor trei religii.
Iisus Hristos, simbolul cunoaşterii complete Alfa şi Omega

 Când toţi se simt îndreptăţiţi să conducă numai ei, se generează curente paralele. Nemulţumiţii s-au grupat şi s-au separat formând sectele. Soluţia ar fi ca toţi să înţeleagă că există un singur punct, o singură origine, indiferent că i se spune Dumnezeu sau Allah, şi că acest punct este comun tuturor. Membrii fiecărei religii trebuie să-şi păstreze sensul energetic primit la naştere dar să fie şi conştienţi de unicitatea originii comune.


Duhul Sfânt şi duhul lumii

Pentru viaţa de nivel superior (plante, animale, om), natura oferă două meniuri: Duhul Sfânt şi duhul lumii. Duhul Sfânt este ciclul natural al planetei iar duhul lumii este o invenţie a omului, creată de el pentru a stăpâni planeta. Spre a înţelege diferenţa, iată cîteva exemple: plantele pot creşte în natură sau în medii artificiale (locuinţă, sere). La fel animalele şi oamenii (în libertate sau în habitaturi artificiale). Dacă de pildă, într-o profesie sau într-un domeniu al societăţii nişte oameni limitaţi ajung la putere, ei vor cenzura viaţa la nivelul lor, lucru nepermis de Duhul Sfânt. Aceasta va genera nemulţumiri şi conflicte. De aceea încearcă oamenii să se roage la biserici, să blesteme sau să hipnotizeze anturajul (de exemplu, prin farmece) pentru a-l dirija în scopuri personale. Exemple de oameni puternici care au reuşit în această direcţie sunt faraonii Egiptului, Alexandru Macedon, Iuliu Cezar, familiile Medici şi Borgia, Napoleon, Stalin, Hitler. Însă cum orice început are şi un sfârşit, la fel şi dinastiile, imperiile sau societăţile totalitare se nasc şi mor. Mesajul trebuie tatuat vizibil în istorie pentru a evita repetarea greşelilor trecutului. Nu putem ţine timpul în loc.


Mesajul lui Iisus Hristos
Etalonul pentru oameni este bunul Hristos ale cărui calităţi i-au permis să se hrănească numai cu Duhul Sfânt şi să renunţe la duhul lumii (familie, anturaj, societate). Hristos a asimiliat informaţia complet (de la Alfa la Omega) şi a oferit-o gratuit omenirii. A demonstrat că energia stăpâneşte materia prin descompunerea trupului său pentru ca apoi să-şi continue drumul spre Dumnezeu. Semnificaţia vieţii lui Hristos este că putem ajunge la nivelul lui prin asimilarea mesajului său către omenire. Nu ne rugăm la el ci asimilăm reţeta lui de viaţă (momentul astral şi locul fecundării precum şi hrănirea cu Duhul Sfânt). Oamenii nu au înţeles aceste lucruri şi au continuat să facă greşeli (fecundări haotice şi hrăniri cu duhul lumii), îndepărtându-se de adevăr. Nu se mai respectă zicala “Omul potrivit la locul potrivit”. De exemplu, un om nepotrivit vieţii încearcă să oprească timpul la nivelul lui, chiar dacă acest lucru e imposibil deoarece pământul se învârteşte dar numai într-un singur sens (simbolizând şi ireversibilitatea timpului). Aceasta se traduce în viaţă prin culturile inventate de dinastii sau formaţiuni politice (ce reprezintă duhul lumii), care închid elasticitatea dezvoltării în mediul de viaţă (vezi exemplul Inchiziţiei). Tot ca urmare a acestui fapt a apărut şi o frică de necunoscut care blochează dezvoltarea omului pe pământ.


Rolul educaţiei
Încărcătura bioenergetică a unui individ “înzestrat” face ca acesta să fie nu numai un tip robust, sănătos, dar şi un om avid de cunoaştere, un autodidact. Din fragedă pruncie el parcurge un întreg proces de “şcolire” şi foloseşte orice sursă pentru acumularea de informaţii. Prima sursă de informare a individului este folclorul, prin care înţelegem transmiterea şi recepţionarea pe cale orală de mesaje, unele chiar primitive dar adevărate... Bătrânii ne-au transmis zicala “Unde dai şi unde crapă!”. Prin cunoştiinţele acumulate astăzi de medicină ştim cu toţii că o oarecare disfuncţie oculară poate avea legătură cu pancreasul. Iată o legătură între două organe aparent independente unul de celălalt. Şi pentru că am vorbit despre folclor şi am dat un exemplu din domeniul medicinei, în mod obligatoriu pasul următor pentru o persoană “înzestrată”, în cadrul procesului de şcolire, este cunoaşterea medicine tradiţionale chineze, care-l va ajuta să exploateze mai bine încărcătura bioenergetică pe care o deţine. Desigur că individul “înzestrat” nu se va opri aici. El va fi interesat de orice ştiinţă care se ocupă cu studiul a ceea ce obişnuim să numim viu – plante, animale, om. Medicina, ştiinţele naturii, chimia, geologia, anatomia îl vor atrage neîncetat. Pasul următor îl reprezintă decriptarea mesajelor biblice, yoga şi mai ales o concentrare puternică pentru a putea deveni compatibil cu partenerul. Scopul practic este stabilirea între doi parteneri a unui flux omogen de energie, pe principiul vaselor comunicante. Prin intersectarea câmpurilor energetice a două persoane “înzestrate” se intersectează şi pachetele de informaţii. Intrând în vibraţie cu o altă persoană, un individ “înzestrat” penetrează câmpul informaţional al celeilalte persoane, putând face atât bine cât şi rău. Ca să poţi intra în vibraţie cu un partener, este necesar ca persoana să fie de faţă. Dacă nu, trebuie să existe o fotografie (din faţă), o înregistrare a vocii, semnătura, o rudă de sânge sau partenerul sexual. Intrând în vibraţie cu o altă persoană, un individ “înzestrat” poate face mult bine. Dacă (de exemplu) rămânem tot în domeniul medicinei, el poate ajuta la vindecarea diverselor afecţiuni prin pase energetice. Persoana “înzestrată” şcolită cunoaşte foarte bine regulile general valabile ale viului, ale vieţii, şi numai cu puterile sale (desigur, puţin deosebite), poate igieniza energetic sau vindeca orice fel de boli ascunse. Dopajul energetic şi respectarea legilor naturii ajută foarte mult în astfel de cazuri. În raport de valoarea omului care duce amprenta locului fecundării, oamenii înţeleg sau nu aceste reţete ale vieţii. În felul acesta s-au separat oamenii în credincioşi, atei sau agnostici. De aceea pedagogii au un rol important în formarea şi educarea noilor generaţii. Primul pedagog este preotul. Prin simbolul botezului el poate să distrugă sau să deschidă orizontul. Urmează modelul părinţilor, anturajul şi apoi cadrele didactice. Acestea din urmă au rolul de a ordona mozaicul culturii asimilate şi de a arăta individului drumul ce i se potriveşte, scopul fiind îndeplinirea misiunii fiecărui individ pe pământ. Amintirile reprezintă ecoul vieţii. Schema de mai jos arată bucla de autoreglare (feedback) a acumulării şi transmiterii de cunoştiinţe (informaţii) pentru fiecare nouă generaţie:
I. naşterea şi educarea individului (rolul de copil)
II. hrănirea cu ceea ce a învăţat (rolul de părinte)
III. transmiterea ştafetei la nepoţi (rolul de bunic) Dacă respectăm reţeta lui Moise confirmată prin Hristos vom avea omul potrivit la locul potrivit; acest lucru va lumina drumul omenirii spre Dumnezeu.


Locaşuri de cult religios şi ritualuri
Pentru a-şi putea atinge scopul, locaşurile de cult religios trebuie amplasate numai în anumite zone numite “puţuri energetice”. Aceste locuri se depistează cu ajutorul anumitor călugări cu proprietăţi de radiestezişti. Dar dacă locul se alege la întâmplare avem de a face cu o eroare de societate. Din cauză că multe locaşuri de cult sunt construite la întâmplare, ele nu sunt corespunzătore din punct de vedere energetic (sunt goale, nu au energie, sunt precum o fîntînă fără apă). Aceste biserici goale se pot completa energetic cu diverse generatoare de energie reprezentate prin anumite icoane şi prin preoţi potriviţi. Chiar dacă locul e benefic pot apărea erori de construcţie atunci când nu sunt respectate în totalitate indicaţiile primite de la radiestezişti. De exemplu, biserica nu se construieşte exact pe locul recomandat ci doar în perimetrul locului indicat. Greşeala se corectează prin ritualul înconjurului bisericii. La biserică se merge numai atunci când este nevoie (diverse probleme de sănătate şi de compatibilitate) şi în zile de sărbătoare. Atunci ai nevoie să-ţi completezi energiile şi să le stăpâneşti. Zilele de sărbătoare sunt deschideri astrale cu o densitate energetică compatibilă nevoilor tale (ploaia nu cade în fiecare zi). În biserică se manifestă un flux energetic benefic, comparabil cu un duş cu apă rece şi caldă, reprezentat de cele două laturi ale altarului. Pe partea cu icoana Maicii Domnului efectul energetic este similar unui duş cu apă caldă ce ajută bătrînii, copiii şi bolnavii. Pe partea cu icoana lui Iisus Hristos duşul energetic are efectul apei reci, trezeşte oamenii din rătăciri indiferent de vârsta, sexul sau pregătirea lor. Ritualurile de botez, cununie şi înmormântare trebuie făcute de preoţi specializaţi. La botez preotul poate închide sau deschide lotusul (al treilea ochi, mintea). La cununie se poate mări sau se poate întrerupe compatibilitatea dintre soţi prin punerea pirostriilor. La înmormântare se poate lega sufletul mortului de locul de deces, de locul de înhumare sau de locul unde se face slujba. De pildă, pe traseul spre cimitir (la intersecţii unde se aruncă cu bani), cel care ia banul poate lua amprenta mortuară acasă.


Amprentele mortuare
O observaţie importantă: spiritul este cultura sufletului la care ai acces numai după ce omul moare. De aceea e greşită formularea “vorbesc cu spiritul tău” atâta timp cât tu mai eşti în viaţă şi mai ai de învăţat. Datorită dependenţei de lumină noi trăim (ne reîncarnăm) de şapte ori - un număr corespunzător spectrului culorilor (rogvaiv). Putem comprima toate aceste experienţe într-o singură viaţă dar pentru aceasta trebuie să îndeplinim condiţiile de moment astral şi de loc al fecundării. La moartea fizică, energia numită suflet părăseşte trupul şi poate rămâne în locul în care persoana a murit, în drum spre groapă sau în mormânt. Sufletul mortului are denumiri diferite în raport de zonele folclorice: moroi, strigoi, fantomă sau spirit. Toate aceste denumiri le-am comprimat prin expresia “amprentă mortuară”, o noţiune similară amprentei digitale sau vocale a individului. Amprentele mortuare se hrănesc permanent, pentru a putea migra în anumite locuri unde se pot reîncarna cu puteri superioare vieţii precedente. Amprentele mortuare trebuiesc hrănite prin ritualuri numite pomeni, care se fac la locul morţii sau al înhumării celui dispărut. În acest caz, trebuie respectate preferinţele celor decedaţi în sensul că pomana trebuie făcută cu mâncare, băutură, muzică sau dans care făceau plăcere mortului. Pomenile nu se fac numai la intervale de timp stabilite prin canoanele bisericeşti. Aceste pomeni se fac şi în momentul în care amprentele mortuare comunică cu tine. Prezenţa lor se deconspiră prin subconştient (visezi morţii), acustic (zgomote inexplicabile în casă) sau vizual (vezi holograma mortului lângă tine). Dacă nu se fac pomeni (hrana necesară morţilor), aceste amprente mortuare migrează căutând să se hrănească singure. Deoarece energia nu are limite materiale iar amprentele mortuare sunt forme energetice, în raport de puterea lor ele ajung în casele oamenilor sau în alte locaţii. De aici fenomenul de case sau locuri posedate. Hrana se ia atunci sub forma energetică şi se procură din plante, animale sau oameni. Aceasta explică, de pildă, de ce unele plante se ofilesc şi mor în mod inexplicabil deşi au condiţii bune de viaţă; acelaşi fenomen se poate evidenţia la animale şi oameni. Ca o măsură de precauţie, pentru a asigura sterilizarea şi liniştea mediului de odihnă, locaţia acestuia nu trebuie să fie lângă cimitire ori pe locul în care au fost cimitire sau locuri de bătălie. Amprentele mortuare se pot îndepărta printr-un ritual. Se dă cu fum de tămâie sau de busuioc în locaţia respectivă şi în felul acesta trimitem aceste amprente acolo de unde au venit. Tocmai de aceea, alegerea tămâiei se face în funcţie de rasa şi naţionalitatea individului. Uneori se blochează intrările prin care vin amprentele mortuare (găuri de vierme) prin lumină naturală (cu o candelă aprinsă) sau cu fum de busuioc. Fumul are un efect chimic de nesuportat care îndepărtează amprentele mortuare. Dacă în timpul vieţii ele au fost obişnuite cu aceste noxe, ele nu pleacă. Atunci, pentru a igieniza locul respectiv de paraziţi energetici, e nevoie de un individ cu calităţi energetice, care stăpâneşte lumea invizibilă. Această persoană, avînd o energie mai mare decît cea prezentă în amprenta mortuară, o poate îndepărta, deoarece se respectă principiul conform căruia două entităţi energetice nu pot ocupa acelaşi loc în acelaşi timp.


Moartea clinică
Noi nu murim, doar părăsim o gazdă şi căutăm o alta. Moartea clinică ţine şapte zile. De ce? Pentru că suntem dependenţi de lumină (vezi cele şapte culori fundamentale ale spectrului luminos). De aceea s-au găsit morţi răsuciţi în groapă sau se aud voci din cimitire - pământul fiind afânat, se aud voci ca prin difuzor. Un caz cunoscut este cel al cântăreţei Ileana Sărăroiu, al cărei trup a fost găsit răsucit în mormânt. Există documentate multe cazuri de resuscitare din moartea clinică. Un caz trăit şi relatat de Niculae Sandu: “Fiind prezent la domiciliul unui prieten decedat, am simţit că acesta este viu. Am făcut un masaj energetic al meridianelor şi, după cinci minute, prietenul a revenit la viaţă, s-a ridicat şi a mai trăit câţiva ani buni.”



A patra dimensiune - Planul astral
Sfântul Pavel spune că “…având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea” (Noul Testament, Efeseni 3:18). Adâncimea de care vorbeşte Sfîntul Pavel este cea de a patra dimensiune, nevăzută ochilor noştri (“umbra” celorlalte trei). În literatura teozofică această noţiune se regăseşte sub numele de “planul astral”. Existenţa omului, ca a întregului univers de altfel, este reglată de principiile Yin şi Yang (Bine şi Rău) aflate permanent în echilibru dinamic, într-un proces infinit de creaţie şi evoluţie. Ne situăm aşadar între cer şi pământ, între trecut şi viitor, între conştiinţă şi dorinţe; în plus, suntem în contact cu cea de-a patra dimensiune în mod conştient, subconştient sau inconştient.



Paraziţii energetici
Blestemul este un volum energetic creat de un om sau de un colectiv de oameni ce pot fi de sex sau vârste diferite şi înzestraţi cu puteri energetice. Blestemul are puterea energetică a celui care l-a creat. Blestemul este invizibil, pe Pămînt el trăieşte în cea de-a patra dimensiune; se poate compara cu umbra fiinţelor, de aceea numai cei luminaţi au acces la aceste forme energetice. Un blestem poate fi creat cu gândul, verbal sau prin scris. Blestemul este dirijat de către creatorul său şi iniţiat să îndeplinească ceea ce acesta îşi propune. Mesajul blestemului este să distrugă. Fiind viu, blestemul trebuie să se hrănească iar hrana lui nu poate fi decât sub formă energetică. Această hrană se găseşte doar în plante, animale, om. Consumând această hrană, se produce un haos vital în mediul în care se află blestemul. Blestemul dezechilibrează indivizii afectându-le sistemul nervos; ei devin mai agitaţi, instabili în luarea deciziilor şi îşi pierd compatibilitatea la nivel de familie, anturaj, profesie şi societate. Pe biosic, blestemul poate provoca boli, unele chiar mortale. În plan fizic, individul devine pilotat de blestem (sistemul locomotor prezintă disfuncţii).
Un blestem poate fi:
• Blestem de loc, localizat într-un spaţiu fix; nu are limite materiale şi are mesajul de a provoca distrugerea sau îndepărtarea celor ce ocupă locul respectiv. Blestemul se păstrează până se atinge scopul creatorului, apoi se stinge de la sine. În spaţiul în care se află localizat, blestemul poate crea oamenilor afecţiuni pe biosic, fizic şi noesic.
• Blestem la purtător; este un blestem care însoţeşte o persoană tot timpul sau periodic, limitat în anumite împrejurări (de exemplu: “Să fii blestemat dacă furi, dacă înşeli, dacă minţi, dacă te-nsori cu altcineva” etc). Acest blestem se poate asemăna cu un balon în care individul trăieşte şi care îi limitează activităţile, calităţile şi starea de sănătate. Blestemul provoacă incompatibilităţi pe noesic, biosic şi fizic. Purtătorul blestemului poate afecta, de asemenea, mediul în care el trăieşte sau lucrează. Persoana poate fi pilotată de către blestem ca un robot. Acest tip de blestem este creat ca să distrugă viaţa. Dacă nu reuşeşte, el continuă activitatea asupra urmaşilor celor vizaţi în mod direct. Astfel se naşte blestemul de generaţie.
• Blestem de generaţie - sau “de familie”; (de exemplu: “Vei plăti prin copiii copiilor tăi”); este un blestem care apare când blestemul iniţial nu-şi îndeplineşte sarcinile date de creator, pentru că blestemul este mai slab din punct de vedere energetic decât persoana vizată. Acest blestem îşi continuă activitatea la urmaşii celui blestemat, până ce găseşte un urmaş mai slab şi astfel îşi poate atinge scopul. Odată scopul atins, blestemul se stinge.
Metodele de înlăturare a blestemelor sunt următoarele:
• prin prezenţa unui flux energetic mai puternic decât blestemul. Acest flux poate fi natural, ca de exemplu fluxul dintr-un puţ energetic al pământului. Un astfel de puţ energetic poate fi găsit de către iniţiaţi, în biserici sau în alte locuri înzestrate cu aceste puteri. Observaţie: nu toate locaşurile de cult sunt poziţionate pe aceste puţuri deoarece au erori de construcţie sau de societate. Multe locaşuri de cult sunt construite astăzi fără a mai respecta tradiţiile şi dogmele creştineşti, pe locuri fără valoare energetică, doar pentru a satisface nevoia comunităţii de a avea un locaş de cult în apropiere (de exemplu bisericile ridicate în cinstea eroilor neamului, ori cele ridicate pe terenuri primite drept donaţie de la enoriaşi).
• prin deschideri energetice ale unor canale ale universului simbolizate prin icoane. Observaţie: aceste canale se aleg în funcţie de calităţile indivizilor trataţi precum şi ţinând cont de gravitatea cazului.
• în mod direct, prin puterea unor oameni iniţiaţi, preoţi şi bioenergoterapeuţi. Principiul care stă la baza acestor metode este o lege fundamentală şi naturală a fizicii: două entităţi energetice nu pot ocupa acelaşi loc în acelaşi timp. Decuplarea volumului energetic negativ numit blestem se face prin aplicarea acestui principiu. Farmecele sunt vibraţii energetice create de oameni iniţiaţi, înzestraţi cu puteri energetice negative. Ele au ca scop să codifice calităţile şi acţiunile unui om, indiferent de vârstă sau sex. Codificarea constă în pilotarea indivizilor într-o anumită direcţie, încadrând comportamentul în scheme fixe la nivel de familie, anturaj, societate, obţinându-se chiar un dresaj al individului. Puterile farmecelor pot fi:
• permanente (de exemplu “toată viaţa să-l vezi frumos pe X”); se creează o percepţie falsă a realităţii, cel vizat simţind şi acţionând numai conform mesajului conţinut de farmec.
• temporare temporare, care au drept scop blocarea comportamentului normal în momente de decizie.
Farmecele se pot încastra în lucruri, obiecte, plante, animale. Acestea devin purtătoare ale vibraţiilor negative şi acţionează asupra subiectului asemenea unor paraziţi, modificându-i comportamentul. Farmecele pot aduce grave prejudicii compatibilităţii celui vizat cu familia, prietenii, colegii, cu profesia sau cu locul de muncă etc. Cazuistica ne oferă divorţuri, rupturi familiale, saturaţie faţă de profesie sau locul de muncă, izolare faţă de anturaj etc. Farmecele pot fi dizolvate treptat (în timp) sau pe loc. Acest lucru se face numai de către iniţiaţi, folosind tehnicile naturale prezente în folclorul tuturor popoarelor (sparge ulcica, stinge tăciunele, fierbe păpuşa, arde îmbrăcămintea etc.) sau prin exercitarea propriilor puteri energetice. Deochiul este în esenţă o decupare energetică, făcută conştient sau inconştient de către unul sau mai mulţi indivizi asupra unei persoane. Acţiunea deochiului are loc la nivelul unei chakre prin blocarea, inversarea sensului energetic sau decuparea unei cantităţi energetice, parţial sau total. Chakra afectată de deochi provoacă disfuncţii la nivel de ţesut sau organ, pe orizontala corespunzătoare poziţiei chakrei respective. Exemple:
• dureri de cap, tulburări de vedere, disfuncţii ORL la nivelul chakrelor capului;
• simptome gastrice (vomă, arsuri, indigestie, constipaţie etc.
• afecţiuni renale şi ale glandelor sexuale la nivelul chakrelor trupului.
Tratamentul se face de către iniţiaţi, prin calităţile lor energetice şi mai rar prin tehnici populare (masaj local însoţit de simbolul crucii, dopare energetică cu ajutorul culorii corespunzătoare chakrei afectate). Vârcolacii Făcând abstracţie de tot ceea ce literatura şi, mai recent, cinematografia ne-au inoculat în minte referitor la aceştia, vârcolacii există cu adevărat. Dar nu în forme fizice înfricoşătoare, de monştri patrupezi avizi de sânge în care oamenii se transformă periodic. Vârcolacii sunt vibraţii energetice astrale ale universului. Când luna se află în anumite faze şi ocupă anumite poziţii astronomice, ea “reflectă” pe planeta noastră undele găurilor negre. Anumiţi oameni sunt atunci “pilotaţi” de aceste energii şi se comportă negativ sau distructiv. Excesul de energie din acele momente îi ajută să manifeste puteri fizice mari, dar combustia este necontrolată şi consumă rapid din lungimea vieţii acestora. În momentele descrise mai sus, individul are un comportament animalic: urlă, se dezbracă, sare ca un animal, muşcă, rupe pomi, îşi maltratează familia. A doua zi nu-şi mai aminteşte nimic. În perioadele respective persoana afectată nu trebuie să aibă activităţi sau să ia decizii, trebuie să doarmă şi să fie singură.



Educaţia sexuală a femeii
Femeia este un micro-univers, deoarece ea generează viaţa şi asigură perpetuarea speciei. Ar trebui ca viitoarele mame să fie culturalizate pentru a înţelege că sexul este de trei feluri (apropo de Sfânta Treime): sex sportiv (ca învăţătură), sex de întreţinere (pentru sănătate) şi sex pentru perpetuarea speciei. Sexul trebuie practicat în raport de vârstă şi de calităţile biologice proprii. Ciclul menstrual generează hormonul numit foliculină, hormon ce trebuie echilibrat prin sex cu orgasm. Altfel apar disfuncţii pe fizic, biosic şi noesic (cancer mamar, osteoporoză, blocaje nervoase sau scleroză în plăci). Sexul sportiv se recomandă până la găsirea unui partener potrivit pentru întemeierea unei familii. Sexul de întreţinere se recomandă atunci când unul din parteneri are o problemă (vezi comedia “O scrisoare pierdută”), căci aşa se menţine tonusul vital şi se asigură lungimea vieţii. Sexul de perpetuare a speciei presupune o statistică a ovulaţiei în raport de zilele de sărbătoare, fixând momentele astrale. Este foarte important ca femeia să ştie următoarele lucruri despre perioada sarcinii precum şi despre naştere (moşit), alăptare, botez, majorat:
• Până în luna a treia de sarcină sexul embrionului nu este definitiv stabilit, deci există posibilitatea de a alege între a avea fată sau băiat în acest interval de timp.
• Din cea de-a treia până în cea de-a şaptea lună de sarcină nu este voie ca femeia gravidă să gândească negativ asupra sexului copilului, deoarece pot apărea malformaţii sau mutaţii genetice ale acestuia; aceasta deoarece energia stăpâneşte materia şi ea poate fi “pilotată” cu gândul.
• Să se iniţieze moşitul pentru legările ombilicale, fiindcă altfel se provoacă disfuncţii ale ţesuturilor şi organelor fătului.
• Întoarcerea de la sân, alegerea naşilor, a preoţilor de botez precum şi alegerea profesiei la majorat (“Omul potrivit la locul potrivit”) trebuie făcute în cunoştinţă de cauză. Pentru ca embrionul (sau copilul) să nu fie “Brânză bună în burduf de câine” se recomandă şi alegerea documentată a locului fecundării. Criteriile de alegere vor fi locul în care stă de obicei câinele şi nu pisica, locul în care vegetaţia e completă, locul în care te simţi bine sau anumite staţiuni balneo-climaterice legate, pe cât posibil, de locaşuri vechi de culte. În felul acesta generaţiile următoare vor fi performante şi vor fi capabile să ridice nivelul vieţii pe planetă. Această reţetă permite evitarea accidentelor genetice. Cuplurile care nu pot îndeplini aceste condiţii vor crea o generaţie de oameni ce formează diverse pături sociale. O societate se structurează în mod natural în clase şi pături sociale dar se pune problema reprezentării acestora. Indivizii ce reprezintă diverse pături sociale prezintă totodată şi lipsurile acestora, ceea ce se va reflecta în deciziile acestor oameni. E nevoie ca reprezentantul respectivelor pături sociale să fie completat prin educaţie, pentru a se ajunge la un nivel comun în societate. În caz contrar, se va ajunge la o regresie a societăţii şi la scăderea nivelului de trai.


Sfinţii
Sfinţii sunt indivizi care au avut periodic nişte trăiri. Şi-au dat seama că acestea sunt stabile şi devin ca nişte oaze în deşertul vieţii, putând astfel să o echilibreze. Sfântul Pavel spune aşa: “Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Noul Testament, Epistola către Evrei 11:1). Cei care folosesc cultura sfinţilor (adică preoţii) trebuie să respecte învăţătura sfintului Pavel, altfel eclipsează adevărul. Sfinţii ne sunt cunoscuţi precum un inventator căruia invenţia îi poartă numele. Sunt sfinţi care te apără precum Sfîntul Gheorghe, care simbolizează distrugerea duşmanilor externi sau interni, cunoscuţi sau necunoscuţi. Maica Domnului este simbolul mamei care te ocroteşte, te învaţă şi te încurajează. Sfânta Paraschiva te echilibrează în raport de vîrstă, pregătire, sex. Sfântul Niculae te ajută să înveţi carte şi să ţii minte precum medicamentul numit lecitină.
Spre exemplu, Sfântul Andrei deconspiră un ritual căruia oamenii nu-i văd adevăratul înţeles: se pune grâul la încolţit şi, în perioada respectivă, morţii se reîncarnează în acest grâu. Când aceste plante tind să se ofilească, ele trebuiesc duse într-un loc unde se fac pomeni (cimitire, biserici).


Fenomene stranii
Planetele comunică între ele prin culori energetice. Aceste comunicări nu se pot vedea cu ochiul liber pentru că au o viteză pe care omul nu o poate percepe; în schimb, aparatele foto le pot surprinde. Ele nu fac rău, dar creează emoţii. Cu ajutorul lor se poate comunica cu viitorul sau cu trecutul (vezi cazurile Jules Verne, Nostradamus sau “Tunelul timpului”).


Cutremurele
Cutremurele acţionează ca nişte forţe care pot modifica scoarţa terestră, distrugând aşezări omeneşti sau chiar dezechilibrând relieful unor zone întregi. Seismele provin din interiorul sau exteriorul planetei. Cele din interior sunt de origine vulcanică sau sunt provocate de viituri ale unor fluvii subterane influenţate de presiuni cosmice. Cutremurele din exterior sunt cauzate de presiuni astrale care distanţează plăcile tectonice. După dispariţia acestor cauze, plăcile tectonice tind să revină la poziţia anterioară, se ciocnesc, creează presiune spre exterior ceea ce duce la deformarea scoarţei terestre. Cutremurele externe pot fi provocate şi de arme ecologice. Iniţiaţii în domeniul fenomenelor seismologice pot acţiona ca nişte aparate sensibile şi pot simţi cutremurele cu două-trei zile în avans. Dacă sunt educaţi şi folosiţi, pot ajuta omenirea prin avertizarea în timp util asupra iminenţei producerii unui cutremur devastator.


Lupul dacic
Munţii Hercinici au tăiat o mare în două şi au separat Marea Adriatică de Marea Neagră. În munţii Hercinici trăia un popor cu o civilizaţie avansată. Animalul dominant în aceşti munţi era lupul. De aceea stindardul acestui popor străvechi era simbolul “dracones” - lupul cu coadă de dragon, lupul dacic. Din acei munţi au mai rămas doar munţii Măcinului şi niste formaţiuni prin Suedia, două centre ale unor vechi civilizaţii hăituite de migratori asiatici. Locuitorii munţilor Hercinici s-au retras pentru siguranţă în peninsula Italică, acolo fiind apăraţi din trei părţi de ape. Teritoriul României, având straturi geologice de o beneficitate deosebită, este ca o oază într-un deşert. De aceea cei care au trecut pe aici şi aveau nevoie de un supliment energetic au rămas şi s-au stabilit în aceste locuri. În consecinţă, poporul român a devenit un mozaic complet. Aşa se explică şi faptul că oriunde ar merge, românii se adaptează imediat. Puterea acestui ţinut este confirmată prin oprirea imperiilor ţarist, otoman şi austriac la graniţele sale. Dar din cauza amestecului de populaţii lipseşte sentimentul patriotic naţional. Cu toate acestea, oamenii fiind făcuţi din pământ, toţi cei care sunt fecundaţi pe pământ românesc sunt români (vezi expresia: “Spune-mi de unde eşti de loc ca să-ţi spun cine eşti”). De aceea oamenii născuţi în România ar trebui să spună că sunt români şi nu de alte naţionalităţi, fiindcă altfel se indepărtează de Dumnezeu, care ne-a făcut din suflet şi din pământ.


Simboluri universale
Simbolul Tai-Chi (Yin-Yang) reprezintă formele planetei noastre şi ale omului înainte de potop. Atunci pamântul era format dintr-un singur continent – Atlantida, iar omul era hermafrodit. Crucea reprezintă simbolul energetic al universului. Prin facerea semnului crucii înainte de masă, omul se omogenizează cu conţinutul energetic şi informaţional al hranei.


Reîncarnarea
Reîncarnarea se confirmă deseori prin senzaţia de “déjà vu”. Ea se poate dirija pentru a perpetua cultura individului. Energia poate fi găzduită în plante, animale, om; “sateliţii” ar fi insectele, reptilele şi păsările care au o viaţă specială. Noi ne putem reîncarna doar în plante, animale, om. Confirmarea o avem atunci când subconştientul este cel care ne conduce din motive naturale sau artificiale (băutura, drogurile, efectele lunii pline - vârcolacii) şi deconspirăm viaţa anterioară. De exemplu, faptul de a fi dependent de mediul de viaţă confirmă că ai fost plantă. Dacă subconştient te comporţi negativ precum un anumit animal, înseamnă că într-o viaţă anterioară ai fost animal. Sau în anumite stări în care eşti condus de subconştient, poţi avea dovada că în viaţa anterioară ai fost superior. Un astfel de exemplu este Mendeleev care în vis a primit răspunsul la întrebările anterioare, reuşind să descopere tabelul ce îi poartă numele. Sunt mulţi oameni care, sub influenţa unor stimulente ce îi ajută să comute de la conştient la subconştient, creează opere de artă sau dau răspunsuri la probleme ştiinţifice. Reversul este acela că aceste proceduri măresc combustia şi scurtează viaţa. De aceea este mai bine să faci legătura dintre conştient şi subconştient prin meditaţie şi tehnici yoga, prin vizitarea anumitor locaţii, prin anturaj sau alimente. Prin hrană controlezi metabolismul şi ajuţi astfel sistemul nervos central, cel care ridică ştacheta gândirii.


Zodiile
Poziţionarea anatomică a zodiilor controlează starea sănătăţii şi fixează compatibilitatea între zodii. La fecundare, individul primeşte o energie numită suflet. Cînd el s-a completat, se închide canalul pe unde primeşte energie iar acesta va reprezenta punctul slab al individului. Aceste puncte (sau porţi energetice) sunt în corespondenţă şi cu chakrele. Din cauza faptului că nu toţi indivizii se nasc odată, aceste porţi sunt poziţionate din creştetul capului până în tălpi. La Berbec punctul sensibil este poziţionat în lotus, fiind fixat pe creştetul capului. El poate fi închis sau deschis (“prost ca oaia” sau “deştept ca ciobanul”). Artificial, la botez, preoţii pot influenţa în bine sau în rău acest canal energetic. Poziţionarea arată sistemul nervos central (SNC); de aici se pot fixa oricînd acţiuni gen “domino” – se rupe legătura între SNC şi sistemele perifierice, dând astfel posibilitate mediului de viaţă să te stimuleze sau să te distrugă. Pentru Taur poziţia anatomică este gâtul. Aici se poate regal circulaţia sanguină care influenţează foarte mult capul, din această cauză putându-se prăbuşi totul. Trebuie ţinut cont totdeauna de flexibilitatea capului pentru ca vascularizarea să fie omogenă în raport de activităţi şi, de asemenea, este necesară protecţia calorică. Pentru Gemeni poziţia anatomică sunt umerii. Energia este secţionată şi întăreşte zicala: “Când doi se bat, al treilea câştigă”. Este o zodie slabă din acest punct de vedere. Pentru cei din această zodie sunt necesare zilnic anumite ritualuri matinale. Trebuie să se uite în oglindă şi să-şi facă semnul crucii de “n” ori până ce au confirmarea unei trăiri; în felul acesta li se uneşte chipul real cu reflexia lui din oglindă. Se formează astfel un întreg obţinându-se performanţe vis-à-vis de viaţă. La Rac poziţia anatomică este pieptul. Aici se află tiroida şi timusul, glanda copilăriei. Când apar disfuncţii la tiroidă - ea fiind dirijorul glandelor endocrine - atunci apare haosul metabolismului. Atunci când sunt emoţii sau apar anumite trăiri din copilărie se amplifică timusul şi se pierde controlul vieţii. Se poate ajusta printr-un procedeu Reiki - mână, cap, timus; în felul acesta se poate maturiza timusul şi individul putând deveni un om normal. Ca protecţie se poate purta un colier, într-o culoare a curcubeului (rogvaiv) pe care o alege individul în funcţie de preferinţele sale. Pentru Leu poziţia anatomică este stomacul; este deci dependent de hrană, ceea ce implică volum, temperatură şi oră. Particularităţi: se poate echilibra metabolismul folosind anumite reţete culinare şi gusturi (sărat, iute, piperat etc.) şi printr-o armonie acustică aleasă după vârstă, cultură şi sex. La Fecioară poziţia anatomică o reprezintă aparatul excretor - renal, anal, precum şi cel hormonal. Excreţia anală se echilibrează cu ajutorul semi-clismei sau clismei, cea renală cu anumite ceaiuri, albastru de metil şi un preparat din anumite organe ale unor păsări care consumă nisip (pieliţa pipotei). Din punct de vedere hormonal, individul Leu se echilibrează în raport de vârstă şi cultura sexuală. Balanţa are ca poziţie anatomică bazinul. Trebuie să se ţină cont de hrana anotimpului şi a locului, altfel virusează metabolismul. În raport de anotimpuri se mai poate ajuta cu supliment de calciu şi derivate. De asemenea se recomandă gimnastică. La Scorpion poziţia anatomică este aparatul genital. Trebuie să-l cunoască bine şi să-l folosească în mod corect pentru a se proteja împotriva bolilor; de asemenea, igiena locală este importantă. Pentru Săgetător poziţia anatomică este femurul. Trebuie să se controleze circulaţia periferică, articulaţiile şi tonusul muscular. Nu are voie să fumeze, să stea mult în picioare şi trebuie să se ferească de lovituri. Capricornul are ca poziţie anatomică genunchii. Caprele sunt de două feluri: capra de turmă “proastă ca oaia” şi capra neagră, autodidact vis-à-vis de mediul său de viaţă. Articulaţiile sunt întărite prin mişcare şi prin cure în staţiuni balneo-climaterice. Pentru Vărsător poziţia anatomică o reprezintă muşchii gemeni. Vascularizarea trebuie întreţinută prin multă mişcare. Femeile trebuie să poarte tocuri numai în anumite ocazii speciale, iar ca recomandare expresă se impune mersul desculţ cât mai mult posibil. La Peşti poziţia anatomică este talpa piciorului. Aici se află toate terminaţiile nervoase ale piciorului şi canalale meridianelor energetic care trec prin ţesuturi şi organe. În felul acesta trupul se oglindeşte în palme şi tălpi. Se recomandă presopunctura, băi cu anumite săruri şi la anumite temperaturi, încălţări potrivite precum şi igienă locală. Zodiile sunt împărţite în două: zodii de aer şi zodii de pământ.
• Cele de aer sunt precum marionetele cu sfori; sunt influenţate de formaţiunile astrale şi, în anumite zile de sărbătoare, ele trebuie să se adapteze acestor formaţiuni.
• Zodiile de pământ sunt precum păpuşile de mână, limitate în raport de calităţile telurice. Aceste zodii sunt penetrate prin călcâiul lui Ahile, în bine sau în rău, dezechilibrând Yang şi Yin (ficatul şi pancreasul). De aceea aceste zodii ar trebui să stăpânească Feng-Shui-ul locului de muncă şi de odihnă şi să ţină seama de locul fecundării (al conceperii urmaşilor), pentru ca aceştia să fie performanţi.



Sistemul chakrelor
Chakrele sunt “containere energetice” ce echilibrează energiile din organe şi ţesuturi pe orizontală. Sahasrara craniul superior, cortexul cerebral, glanda pineală; organ de acţiune – glanda pineală; adevărul absolut; transcenderea dimensiunii spaţio-temporale; OM Ajna plexul medular, glanda pituitară, faţă, ochi, nas, sinusuri; minte, al treilea ochi; organ de acţiune - mintea; clarviziune; supremul element fondator; SHAM Vishudi plexul laringelui, corzi vocale, gură, gât, fălci, trahee, bronhii, urechi, tiroidă şi paratiroidă, umeri; auz, urechi; organ de acţiune - gură; unitate; eter; HAM Anahata plexul cardiac, sistemul respirator, plămâni, sistemul circulator, timus, braţe şi mâini; pipăit, piele; organ de acţiune - organele sexuale; satisfacţie; aer; YAM Manipura plexul solar, abdomen, sistemul digestiv, stomac, pancreas, ficat, splină, muşchi, sistemul imunitar; vedere, ochi; organ de acţiune - anus; strălucire; foc; RAM Swadisthana organe sexuale, vezică urinară, prostată, uter, plex sacral, rinichi, sistemul circulator; gust, limbă; organ de acţiune - mâini; puritate; apă; VAM Muladhara oase (schelet), dinţi, unghii, măduva spinării, colon, rect, singe şi limfă, glanda medulo-suprarenală; miros, nas; organ de acţiune -picioare; răbdare; pământ; LAM


Aura (biocâmpul)
Aura este învelişul energetic al trupului omenesc; ea este formată din şapte câmpuri energetice, corespunzătoare celor şapte culori ce compun spectrul luminii (curcubeul). Aura conţine energia periferică ce îl adaptează pe om mediului de viaţă (simţurile omului - simţul tactil, auzul, văzul, mirosul, gustul). Culoarea aurei indică starea de sănătate a individului, fiecărei culori în exces a aurei corespunzându-i o disfuncţie (boală) a unui anumit organ. De exemplu, o aură galbenă ne indică suferinţe hepatice iar aura roşie ne arată probleme cardiace. Dacă aura unui individ este albă (toate culorile sunt reprezentate echilibrat), atunci individul este sănătos, balansat. Câmpurile informaţional-energetice ne ajută să ne omogenizăm în mediul de viaţă în raport de vârstă, pregătire, sex.
CV Câmp vital
CCS Câmp control supraveghere
CP Câmp protecţie
CIT Câmp informaţional teluric
CE Câmp emisie CR Câmp recepţie
CIU Câmp informaţional cu universul
CB Câmp brum


Metode de investigare şi diagnoză
Metoda de investigare şi diagnoză folosită este biodetecţia. Se pot depista cu acurateţe orice fel de boli (SIDA, sifilis, hepatite, cancere, sterilitate feminină, pentru a aminti doar câteva dintre cele mai grave probleme de sănătate). Prin aceeaşi metodă se stabilesc cauzele ce provoacă bolile, tipul de tratament optim (energetic, chimic, naturist, fizic), precum şi durata tratamentului. Aplicaţii ale metodei de investigare şi diagnoză prin biodetecţie:
• Măsurători optice; stabilirea dioptriilor şi a distanţei pupilare fără eroare; depistarea glaucomului; stabilirea cauzelor bolilor oftalmologice; metode de tratament.
• Cunoaşterea datelor personale absolute la nivelul dimensiunii în care trăim (limite biologice, metode de prelungire a vieţii).
• Sterilizări de paraziţi energetici precum blesteme, farmece, legări şi posedaţi.
• Compatibilitate între personae (prietenie şi căsătorie); compatibilitate în alegerea profesiei (omul potrivit la locul potrivit); compatibilitate cu studiile (studii potrivite individual).
• Măsurători de beneficitate asupra locuinţei (poziţionarea patului); sterilizarea energetică a locuinţei, înlăturarea volumelor energetice malefice (blesteme, farmece, amprente mortuare etc).
• Sterilizări energetice ale mijloacelor de transport, obiectelor de îmbrăcăminte şi altor lucruri personale.
• Metode de autoprotecţie împotriva energiilor malefice.
• Dialog cu amprente energetice din a patra dimensiune; posibilităţi de programare a calităţilor embrionare ale viitorilor copii (dirijarea reîncarnării).



Hrana vie
Energia este găzduită într-o materie (plante, animale, om) dependentă de lumină. Plantele generează energie nutritivă care, vis-à-vis de metabolism, se codifică prin culori: tomata este de culoare roşie deci are vitaminele A şi C, varza este verde deci conţine vitamina U ş.a.m.d.
Energia primită de la plante ajută metabolismul, oferind omului un confort ce se traduce prin lungimea vieţii. De ce este nevoie de mâncare prelucrată termic? Legumele şi fructele provin dintr-un mediu în care intră în contact cu diverşi paraziţi iar prin fierbere se face o sterilizare a hranei; totodată, are loc o împletire energetică, rezultând o combustie fără de care nu putem trăi. În acelaşi timp, focul scurtează viaţa elementelor, le transformă dintr-o formă într-alta, astfel încât ele nu au timp să îmbătrânească; arderea hranei schimbă mesajul conţinut de materie. Toate alimentele au ca sursă a dezvoltării calităţile straturilor geologice din care provin (surse telurice). Dacă aceste calităţi sunt negative, atunci şi alimentele din locul respectiv au calităţi negative. Se recomandă hrana anotimpului şi hrana locului de unde este individul (spre exemplu în ţara noastră, consumul de pepene galben autohton în locul bananelor importate este mult mai eficient din punct de vedere energetic şi al aportului de vitamine şi minerale specifice ariei noastre geografice). Iarna ar trebui să consumăm doar fructe ale locului, păstrate din timp în cămară sau în pivniţă. Nu se recomandă fructe sau legume importate care au un alt cod genetic (au un alt conţinut informaţional). Ce se întîmplă? ARN-ul preia această informaţie externă şi o transmite ADN-ului care răspunde de “bucătărie” (metabolismul). Când programul primit de acizii nucleici este necunoscut, apare un efect similar viruşilor informatici: se produce un haos metabolic care generează boli, cel mai adesea la colon. Dacă metabolismul devine haotic şi bolul alimentar nu este prelucrat corect şi complet pe traseul gastro-intestinal, el îşi continuă descompunerea pe colon. În combinaţie cu pH-ul şi acizii gastrici, descompunerea substanţelor respective generează radioactivitate. Aceasta distruge celulele şi apar astfel diferite forme de cancer. Tratamentul constă în clisme cu argilă. Consecinţele acestui haos metabolic sunt îmbătrânirea timpurie, lipsa judecăţii corecte, neputinţa de a vedea lucrurile în mod obiectiv. O altă problema o constituie transportul hranei. Înainte omul consuma fructe şi legume coapte, cu o informaţie completă, ceea ce îi asigura nutriţia corespunzătoare. Din motive economice (transportul consumă timp), alimentele se trimit azi crude şi se forţează coacerea lor pe drum ori în depozite speciale. Nefiind coaptă în mod natural şi pe durata ciclului normal de coacere, această hrană nu are prin urmare nutriţia completă şi nu face decât să ne degradeze codul genetic. Efectele negative ale hrănirii incorecte se manifestă tot mai mult în zilele noastre printr-un comportament confuz, iraţional, debusolat (oamenii au luat-o razna).


Personalităţi şi cazuri deosebite
Nostradamus a fost mag, vraci, clarvăzător şi a dovedit că se poate migra în viitor. De acolo a cules informaţii necesare pentru a ne putea atenţiona şi omogeniza în raport cu binele sau răul.
Alexandru Macedon a tăiat nodul gordian în loc să îl desfacă. Ce trebuie să înţelegem de aici? El a intrat pe un teritoriu cu o cultură paralelă cu a lui şi a trebuit să forţeze o compatibilitate pentru a putea stăpâni această cultură şi, implicit, acel teritoriu. A preferat însă să taie nodul, precum ai lua un container fără să ştii ce se află înăuntru. De aceea el nu şi-a atins scopul cu expediţiile sale de cucerire. Ar fi trebuit să unească cele două culturi, cea de unde venea cu cea locală, pentru a obţine o rezultantă care ar fi asigurat confort ambelor părţi. Cum s-ar spune, ar fi trebuit să înghită nuca fără să o spargă (nutriţie zero). Cred că aici ar trebui reformulatŞ “cum s-ar spune, el a înghiţit nuca fără să o spargă înainte”. Ce a determinat sinuciderea Mădălinei Manole? Părea a avea totul: familie, carieră, bani. Răspunsul la această întrebare este dat de teoria parazitării energetice. În cazul Mădălinei, trei paraziţi energetici i-au influenţat destinul:
• blestemul de loc; terenul pe care Mădălina şi-a construit casa purta un blestem de loc iniţiat de cei care au fost forţaţi să renunţe la locul respectiv;
• farmecele făcute de persoane potrivnice Mădălinei au dus la infertilitate, pierderea primei căsnicii, nefericire şi la distorsionarea imaginii proprii;
• amprentele mortuare au determinat excesul de foliculină, ceea ce a dus la un atac neuronal. Drama Mădălinei a avut cauze energetice care au dus la fixări patologice: dereglarea metabolismului, disfuncţii ale colonului, inimii şi ale creierului. Amprenta mortuară a determinat gestul final.


În loc de final
Această carte s-a structurat în timp ce lucram la ea, actul de creaţie este viu, iar viaţa înseamnă schimbare, adaptare, evoluţie. Sper că am reuşit să trezesc interesul cititorilor asupra unor domenii ce este necesar a fi aprofundate şi să lămuresc (deşi succint) multe concepte fundamentale. Nevoia de informaţie, educaţie şi instruire este imensă iar o carte bună este un act de cultură şi de civilizaţie. În acelaşi timp, subiectele abordate în lucrarea de faţă au generat o mulţime de noi întrebări în timpul redactării, întrebări la care deja am răspunsuri extrem de interesante. Am ajuns astfel să deţin suficient material pentru o nouă carte înainte chiar ca aceasta de faţă să fie terminată. Aştept bineînţeles reacţii şi comentarii din partea cititorilor, precum şi întrebări care se vor regăsi, alături de răspunsurile lor, în eventuale volume ce vor urma. În funcţie de interesul publicului şi de programul fiecăruia există posibilitatea de a organiza o serie de conferinţe pe marginea cărţii, însoţite de şedinţe de diagnostic şi tratament. O ultimă remarcă: în plan tactic ne ajutăm cu investigaţii prin metode radiestezice şi ne facem “lecţiile” respectând modul de viaţă sau tratament ce ni se potriveşte. Dar în plan strategic, sănătatea, succesul în viaţă şi fericirea sunt întotdeauna o consecinţă a hrănirii noastre corecte cu Duhul Sfânt.
Să ţinem minte: Dumnezeu este în noi şi noi suntem în Dumnezeu.


© 2011-2013 Niculae Sandu
www.niculaesandu.net
ISBN 978-1-4709-5703-2